Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Ο στόχος του Έργου

23-11-2021 16:40

Στο πλαίσιο του έργου αξιοποιούνται επίσης τελευταίες τεχνικές φωτογραμμετρίας ώστε ο χρήστης να έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει τα επί μέρους στοιχεία που συνθέτουν το μνημείο σε βάθος και με μεγάλη λεπτομέρεια. Πραγματοποιείται μοντελοποίηση στοιχείων των σημείων ενδιαφέροντος σε μορφή υψηλής ποιότητας ολογραμμάτων, συντελώντας με τον τρόπο αυτό στην ισχυρή καινοτομία του έργου καθώς εκτός από την αναγνώριση των σημείων ενδιαφέροντος σε επίπεδο περιήγησης επιτρέπει στο χρήστη να εξερευνήσει ειδικές πτυχές τους οι οποίες δεν είναι δυνατόν να παρατηρηθούν ακόμη και αν στέκεται κανείς κοντά στο σημείο.
"Στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου διαδραστικού οδηγού περιήγησης για την Παλιά Πόλη της Κέρκυρας, μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, για χρήση από επισκέπτες αλλά και από τους κατοίκους της."