Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Περιγραφή

Το έργο με τίτλο «Ψηφιακός Οδηγός Περιήγησης με χρήση Επαυξημένης Πραγματικότητας και Ολογραμμάτων», υλοποιείται από το εργαστήριο inArts του Τμήματος Τεχνών Ήχου & Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020». Επιστημονικός Υπεύθυνος είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής Ιωάννης Δεληγιάννης.

Στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου διαδραστικού οδηγού περιήγησης για την Παλιά Πόλη της Κέρκυρας, μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, για χρήση από επισκέπτες αλλά και από τους κατοίκους της.

Στη βασική του λειτουργία, το πρωτοποριακό αυτό εργαλείο έχει σχεδιαστεί ώστε να παρέχει στον χρήστη χρήσιμες και αξιόπιστες πληροφορίες, συνοδευόμενες από οπτικοακουστικό υλικό υψηλής ποιότητας για 80 σημεία ενδιαφέροντος εντός του Μνημείου της Παλιάς Πόλης της Κέρκυρας.

Στο πλαίσιο του έργου αξιοποιούνται επίσης τελευταίες τεχνικές φωτογραμμετρίας ώστε ο χρήστης να έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει τα επί μέρους στοιχεία που συνθέτουν το μνημείο σε βάθος και με μεγάλη λεπτομέρεια. Πραγματοποιείται μοντελοποίηση στοιχείων των σημείων ενδιαφέροντος σε μορφή υψηλής ποιότητας ολογραμμάτων, συντελώντας με τον τρόπο αυτό στην ισχυρή καινοτομία του έργου καθώς εκτός από την αναγνώριση των σημείων ενδιαφέροντος σε επίπεδο περιήγησης επιτρέπει στο χρήστη να εξερευνήσει ειδικές πτυχές τους οι οποίες δεν είναι δυνατόν να παρατηρηθούν ακόμη και αν στέκεται κανείς κοντά στο σημείο.

"Στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου διαδραστικού οδηγού περιήγησης για την Παλιά Πόλη της Κέρκυρας, μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, για χρήση από επισκέπτες αλλά και από τους κατοίκους της."