Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Δράσεις

Το Έργο προβλέπει:

Α) τη δημιουργία μιας εύχρηστης εφαρμογής (application) που θα προσφέρει υπηρεσίες εντοπισμού
σημείων lστορικού - Τουριστικού ενδιαφέροντος, παρέχοντας υψηλής ποιότητας πληροφορία και
περιεχόμενο πολυμέσων.

Β) τη δημιουργία ολογραμματικών πυραμίδων με το ανάλογο ολογραφικό περιεχόμενο.

Γ) τη δημιουργία γεωγραφικού διαδικτυακού συστήματος για απομακρυσμένους χρήστες, με
οπτικοακουστικό υλικό για τα σημεία ενδιαφέροντος, για τουριστικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Δ) τη δημιουργία Θεματικού Διαύλου για την Παλιά Πόλη της Κέρκυρας ως Μνημείο Παγκόσμιας
Πολιτιστικής Κληρονομιάς στην κοινοτική βάση δεδομένων EUROPEANA της ΕΕ με ελεύθερη πρόσβαση
στα μεταδεδομένα για επανάχρηση και αξιοποίησή τους.

"Στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου διαδραστικού οδηγού περιήγησης για την Παλιά Πόλη της Κέρκυρας, μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, για χρήση από επισκέπτες αλλά και από τους κατοίκους της."